UITLEG WESTERN ONDERDELEN 
 

Het western rijden komt oorspronkelijk uit Amerika. Het is ontstaan door het werk van de cowboy die door het werken met vee de beschikking moest hebben over een paard die ontspannen, rustig, werkwillig en meedenkend was. Uiteindelijk is hier een western rijstijl uit ontstaan. Het is inmiddels over de hele wereld een bekende paardrij discipline geworden. Inmiddels is de populariteit van het western rijden enorm groeiende: dit blijkt ook wel uit de druk bezochtewedstrijden, de vele recreatieruiters, de western stores, de boeken en video’s over western rijden. 
 

Western rijden bestaat uit verschillende onderdelen:

 

Reining 

Bij Reining zijn er een aantal proeven, waaruit de jury kan kiezen. Alle tien de proeven bestaan uit de volgende onderdelen: 

– Cirkels; in een reiningproef worden twee grote snelle en één kleine langzame cirkel aan iedere kant gevraagd. Dit kan gevraagd worden in verschillende volgorde. De overgang tussen de grote snelle en kleine langzame cirkels noemen we speedcontrol. 

– Galopwissels; in een reiningproef wordt een vliegend galop changement naar beide kanten gevraagd. 

– Sliding Stops; vanuit de cirkels rijd je je paard op de ‘rundown’ naar de slidingstop toe. In de ‘rundown’ galoppeert je paard op een steeds hogere snelheid en op het hoogtepunt geeft de ruiter het teken om de sliding stop in te zetten. Het paard glijdt meerdere meters op de achterhand waarbij de voorbenen doorlopen. 

– Rollbacks; een rollback volgt na de slidingstop. Dit is een snelle draai om de achterbenen van 180 graden. 

– Spins; in een reiningproef worden 4 spins links en 4 spins rechts gevraagd. Een spin is een snelle draai om het binnenachterbeen, waarbij de voorbenen ruim overstappen. 

Bij Reining is het belangrijk dat je paard steeds ontspannen is en geen verzet toont (mond open, onrustig met het hoofd) en dat je met lange teugels rijdt, waarbij je toch continue een goede controle over je paard hebt. 

Iedere deelnemer moet de gevraagde proef apart en alleen rijden. Een paard berijden betekent niet alleen het te leiden, maar ook iedere beweging te beheersen. Het goed gereden paard moet gewillig geleid en beheerst zijn, met weinig of geen weerstand en moet volledig gehoorzaam zijn aan de ruiter. Pluspunten kan men verdienen met een snelle, soepele, mooie en foutloze uitvoering van de manoeuvres van de proef. De gemiddelde en uitgangsscore is 70 punten. Afhankelijk van de uitvoering kan men bonus- of minpunten scoren en voor fouten worden strafpunten (penalties) toegekend.

 
 Afbeelding invoegen
                                                                                                                                                             (Custom Black Jac en Jamie Verkerk)
 

Pleasure 

Bij de Western Pleasure worden de gangen van het paard getoond. De deelnemers komen gezamenlijk in de arena en moeten aan de wand blijven of op de binnenhoefslag. Door de jury worden de overgangen stap (walk), draf (jog of trot) en galop (lope) beoordeeld en de houding van de ruiter en het paard. De drie verschillende gangen worden getoond op zowel de linker- als de rechterhand. De jury kan ook een uitgestrekte gang vragen. Bij het commando reverse maken de deelnemers een draai van 180 graden van of op de hoefslag. Ook tijdens de stap of de draf kan dit commando gegeven worden.Als de jury twijfelt tussen de hoogst geplaatsten kan deze ook de gang achterwaarts vragen van de betreffende deelnemers. Combinaties worden bij Western Pleasure gestraft voor een te hoge snelheid, verkeerde gang op het gevraagde moment, verzet van het paard, te diepe of te hoge halshouding van het paard of break of gait (uit de betreffende gang vallen). Het paard moet aan een losse teugel gereden worden, zonder overmatige of storende correcties van de ruiter.

 

 Afbeelding invoegen
(Miss Breeze Kid en Jamie Verkerk)

 

 

Halter
 
Bij Halter wordt het paard beoordeeld op exterieur naar de richtlijnen van het ras (deze zijn voor ieder ras vastgelegd in het stamboek). Dit is 90% van de uiteindelijke beoordeling. De andere 10% hangt ervan af hoe de persoon het paard voorbrengt. 

De paarden worden één voor één aan de hand binnen gebracht in stap en moeten in een rechte lijn naar de jury lopen. Als men bij de jury aankomt wordt gevraagd te draven in dezelfde rechte lijn, waarna je naar links wendt, doordraaft, vervolgens in stap gaat, weer een wending naar links maakt en je achter elkaar opstelt. Het paard wordt ‘vierkant’ opgesteld, wat betekent dat de voorbenen en achterbenen van het paard netjes naast elkaar staan en samen een vierkant vormen. Daarnaast heeft het paard een mooi leren showhalster aan bewerkt met zilver of goud. Vervolgens komt de jury en loopt om de paarden heen om ze goed te kunnen beoordelen. Hij/zij let op een correcte bouw en bekijkt of het paard aan de eisen van het ras voldoet. Bij halter is het belangrijk dat je je paard op een goede manier voorbrengt. De jury zal het paard dan optimaal kunnen beoordelen.

 
 

Showmanship at Halter 

Deze discipline lijkt erg op  de Halter, omdat het paard ook hier aan de hand getoond wordt. Maar bij Showmanship at Halter wordt niet naar het exterieur van het paard gekeken, maar naar degene die het paard voorbrengt. De jury schrijft een bepaald pattern (figuur) voor die de combinaties na elkaar moeten uitvoeren. In de proef kan stap, draf, uitgestrekte draf, wendingen en achterwaarts gevraagd worden. Tevens wordt er ergens in de proef gevraagd om het paard ‘vierkant’ te zetten en voor te stellen aan de jury. 

Bij Showmanship at Halter staat iedereen opgesteld in de arena. De beoordeling betreft de volgende zaken: Voorbrengen van het paard, totaalbeeld, verzorging van het paard, uitrusting, presentatie van het paard, manier van tonen van het paard in stilstand en beweging en de alertheid. Dit onderdeel is alleen voor jeugdruiters en amateur ruiters.

 

Afbeelding invoegen
(Miss Breeze Kid en Jamie Verkerk)

 
 

Horsemanship   

 
De klasse Western Horsemanship bestaat uit twee onderdelen. Aan het begin van de klasse worden alle ruiters in de arena gevraagd, waar ze zich moeten opstellen op de korte zijde.
Het eerste gedeelte is individueel, waarbij een gevraagde proef gereden moet worden. In deze proef kunnen alle gangen gevraagd worden, achterwaarts, wendingen om de achterhand en voorhand en galopwissels.
In het tweede gedeelte worden alle ruiters gevraagd om in de stap op de hoefslag te rijden en de jury zal nog een stukje Pleasure vragen (voor meer uitleg over het tweede gedeelte, zie discipline Pleasure). De bedoeling hiervan is dat de jury bij twijfel om de plaatsing een betere beslissing kan nemen.
Het Horsemanship gedeelte telt voor 80% mee en het Pleasure gedeelte voor 20% bij de uiteindelijk beoordeling. Het doel van Western Horsemanship is te kijken wat de ruiter kan en niet wat de kwaliteiten van het paard zijn. De jury kijkt naar de teugelhulpen en de algemene houding van handen, armen, benen en lichaam. Het geheel moet relaxed overkomen, zonder onnodige hulpen of verschuivingen van de zit. Horsmanship is alleen een onderdeel voor jeugd- en amateur ruiters.
 

 

Hunter under saddle 

Deze klasse is een engels onderdeel binnen de westernsport. Zowel de kleding van de ruiter als het harnachement van het paard komen uit de Engelse rijstijl. Net als bij de Western Pleasure worden aan beide kanten de drie gangen getoond en wordt de combinatie daarop beoordeeld. De gangen bij de Hunter under Saddle heten de walk (stap), trot (draf), extended trot (uitgestrekte draf) en canter (galop). Bij trot wordt op het buitenbeen licht gereden in tegenstelling tot de Western Pleasure jog, waarbij de ruiter blijft doorzitten. In de klasse Hunter under Saddle dient het paard voorwaarts gereden te worden, waarbij gehoorzaamheid, werkwilligheid en een vriendelijke uitdrukking van het paard beoordeeld worden.

 

Afbeelding invoegen
(Miss Breeze Kid en Jamie Verkerk)

 
 
 

Trail 

De letterlijke betekenis van Trail is ‘spoor in de vrije natuur’. Bij dit onderdeel wordt een vooraf aangegeven proef verreden. De proef bestaat uit een spoor met verschillende nagebootste hindernissen uit de natuur. Het paard moet volledig vertrouwen hebben in de ruiter en niet schrikken van de hindernissen.
De proef bestaat uit minimaal zes hindernissen waarvan drie verplicht:
– een hek, wat geopend en gesloten moet worden nadat de combinatie er door is gereden 

– minimaal vier balken waar het paard over moet stappen zonder deze aan te raken 

– het achterwaarts gaan volgens een bepaald patroon (vaak een L-figuur) tussen balken of pionnen. 

Deze drie hindernissen worden aangevuld door een bruggetje waarover heen gelopen moet worden, slangfiguur rijden tussen balken of pionnen in draf of galop, iets van A naar B brengen en een complete draai maken in een klein vierkant zonder de balken aan te raken. De genomen hindernissen bij Trail worden door de jury beoordeeld. De manier hoe het paard reageert en de hulpen die de ruiter geeft staan centraal in de beoordeling bij Trail.

 

Western Riding 

Bij het onderdeel Western Riding is het bedoeling dat ruiter vloeiende galopwissels uitvoert in een van tevoren bekend gemaakte proef. De proef wordt helemaal in galop afgelegd en moet er ontspannen en gewillig uitzien. Het paard wordt beoordeeld naar de kwaliteit van zijn gangen en galopwissels, naar zijn gehoorzaamheid aan de ruiter, manieren, gezondheid en intelligentie.

 
 
 Cutting
 

Cutting betekent het afscheiden van een rund uit de kudde en deze afgescheiden houden.  In het echte werk van de cowboy is dit noodzakelijk wanneer de dieren apart behandeld moeten worden, bijvoorbeeld voor het brandmerken of het toedienen van medicijnen. Mits goed gedaan is het een heel spectaculair onderdeel. De paarden moeten een enorme hoeveelheid cowsense (gevoel voor vee) hebben. Ze moeten veelal op eigen initiatief hun werk doen. De paarden moeten slimmer en sneller zijn dan het vee, en dus ook lichamelijk heel wat in huis hebben.
In de arena wordt een kleine kudde vee losgelaten, die door één combinatie van ruiter en paard wordt gesetteld (The herd is settled  =  de kudde staat rustig bij elkaar). Paarden met ruiters lopen ook in de arena en iedereen krijgt de tijd om aan elkaar te wennen. Dan pas komt de ruiter met zijn cuttingpaard om het wedstrijdelement uit te gaan voeren. Hij rijdt de kudde in en zoekt, zonder de andere koeien/stieren onrustig te maken, een koe/stier uit. Hij scheidt deze van de groep, en als andere dieren meelopen, dan zijn daar de "helpers”, om de rest van de kudde bij elkaar te houden en eventueel dieren terug te drijven.
Heeft de deelnemende combinatie één koe/stier voor zich, dan begint het echte werk van het cuttingpaard. De koe/stier probeert terug te gaan naar de kudde en het cuttingpaard weerhoudt hem daarvan. Zodra de ruiter de teugels neergelegd heeft mag hij deze niet meer oppakken om het paard te corrigeren. Het paard moet de koe/stier gescheiden houden van de kudde! Hij volgt elke beweging en blijft steeds de gang terug naar de kudde blokkeren. Met ogen en oren gericht op het kalf, springt het paard van links naar rechts. De ruiter gaat mee met de bewegingen van het paard en hindert deze zo min mogelijk. Het hangt erg van de acties van de koe/stier af, in welke mate het paard zijn acties kan laten zien. Maar een ruiter mag alleen van koe/stier ruilen als deze stopt of van de combinatie wegdraait.
De cutting combinatie krijgt 2,5 minuut de tijd om hun kunnen te showen, en mag gedurende die tijd hooguit drie koeien/stieren uitzoeken. De combinatie krijgt hulp van vier andere "helpers”: twee Turnbacks en twee Herd Holders, die proberen het werk voor de cutting combinatie zo makkelijk mogelijk te maken, door de kudde niet uiteen te laten vallen.
De jury geeft een beoordeling van de acties van de deelnemende combinatie met een puntenaantal tussen de 60 en 80. Het spreekt voor zich, dat naast de kwaliteiten van paard en ruiter, ook geluk een rol speelt, in de zin van het gedrag van het kalf en het werk van de "helpers”. Cutting les wordt alleen gegeven op speciale cutting ranches,

 

Afbeelding invoegen
(Double R Whiz Kid en Jamie Verkerk)